Nákup nových meradiel, meracích prístrojov pre strojárenstvo.

Kalibrácia novonakúpených meradiel meracích prístrojov

Rekalibrácia používaných meradiel meracích prístrojov

Inštalácia nových prístrojov

Záručný a pozáručný servis, školenie obsluhy